Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 16/1998/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 98/1997/TT-BTC hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 06/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 16/1998/TT-BTC NGÀY 6 THÁNG 02 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 98/1997/TT-BTC NGÀY 31/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 về việc hướng dẫn xử lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước áp dụng từ ngày 1/1/1998. Để phù hợp với Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1998, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm như sau:

1. Điểm 1, mục II về qui định tiến độ cắt giảm trong Thông tư số 98/1997/TT-BTC được sửa lại là:

"Tổng số chi sự nghiệp từ nguồn Ngân sách trong các Tổng công ty Nhà nước: không quá 45% so với mức chi năm 1997 (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp đào tạo và sự nghiệp y tế)."

2. Phần kinh phí còn lại (55%) để thực hiện nhiệm vụ được giao, các Tổng công ty lập dự toán gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà Nước tại doanh nghiệp) trong tháng 1/1998 để bố trí vào khoản kinh phí các đơn vị thành viên nộp cấp trên và thông báo trong kế hoạch tài chính năm 1998 của Tổng công ty.

Các nội dung khác qui định trong Thông tư số 98/1997/TT-BTC vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/1998/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 98/1997/TT-BTC hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status