Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03-LN/TT năm 1960 giải thích quyết định 111-LN/QĐ thành lập Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A thuộc huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành

Số hiệu: 03-LN/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Nguyễn Tạo
Ngày ban hành: 12/10/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-LN/TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-LN/QĐ THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP CHÚC A THUỘC HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ vào quyết định, Tổng cục xét thấy cần nói rõ về quyền hạn, tổ chức bộ máy và quan hệ lãnh đạo giữa Ủy ban hành chính tỉnh Hà tỉnh, Ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh, Tổng cục Lâm Nghiệp đối với Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A như sau:

I. QUYỀN HẠN

Nguyên tắc làm việc của Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A theo chế độ xí nghiệp nghĩa là Đảng ủy lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan phụ trách. Do đó Trưởng ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A được quyền:

- Sử dụng nhân vật tài lực, trong phạm vi phụ trách xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A.

- Giao dịch với các cơ quan chính quyền đoàn thể có liên quan ở tỉnh Hà tĩnh và thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, để bàn bạc công tác hoặc yêu cầu giúp đỡ.

- Dùng con dấu lấy tên là Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A, để liên lạc bằng công văn giấy tờ với các cơ quan, đoàn thể khi cần thiết.

- Lựa chọn cán bộ phụ trách các bộ phận giúp việc cho Ban và báo cáo lên Tổng cục duyệt.

- Các tổ chức cơ sở (công trường xây dựng, công trường làm đường, đội sản xuất, v.v...) do Ban xây dựng thành lập, cán bộ phụ trách do trưởng ban chỉ định.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Tổ chức bộ máy Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A gồm có các bộ phận:

- Kế hoạch kỹ thuật

- Hành trình tổ chức lao động tiền lương

- Tài vụ cung ứng

- Điều tra thiết kế

Tổng số biên chế lúc đầu ấn định là 30 người kể cả trưởng phó ban, (chưa kể bộ phận điều tra thiết kế).

Về các tổ chức đoàn thể, Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A sẽ đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định.

III. QUAN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Trong khi chờ hoàn thành thiết kế xí nghiệp, để quyết định dứt khoát tính chất xí nghiệp do Tổng cục Lâm nghiệp trực tiếp lãnh đạo quản lý hay phân cấp cho địa phương, để đối phó kịp thời những khó khăn mà riêng Tổng cục hoặc riêng Ủy ban hành chính địa phương, không thể giải quyết được;

Nay quy định quan hệ lãnh đạo và tổ chức như sau:

Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A là một đơn vị tổ chức thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, ủy nhiệm Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh giám đốc quản lý, cụ thể là:

1. Các chủ trương kế hoạch xây dựng, sản xuất, tổ chức biên chế, vật tư thiết bị, đầu tư vốn đều do Tổng cục Lâm nghiệp quyết định, sau khi đã có ý kiến tham gia của Ủy ban hành chính tỉnh.

2. Trong phạm vi chủ trương kế hoạch chung đã được Tổng cục Lâm nghiệp duyệt, sẽ ủy quyền giám đốc quản lý về Ủy ban hành chính tỉnh để duyệt, đôn đốc, kiểm tra các kế hoạch cụ thể từng thời gian ngắn phục vụ chủ trương và kế hoạch chung.

3. Về tổ chức biên chế, Tổng cục Lâm nghiệp duyệt biên chế chỉ định trưởng ban, quyết định điều động cán bộ của trung ương hoặc các tỉnh khác đến; Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh quyết định bổ sung cán bộ trong tỉnh cho Ban; tất cả cán bộ công nhân thuộc Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A đều đặt dưới sự lãnh đạo về chính trị và tổ chức của Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh.

4. Kế hoạch và tài vụ hằng năm, hằng quý của Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A được thông qua Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh và gửi về Tổng cục lâm nghiệp duyệt; Tổng cục Lâm nghiệp cấp vốn hàng quý cho Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A qua Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh; Ủy ban tỉnh Hà tĩnh có quyền điều chỉnh những chỉ tiêu đã ghi trong kế hoạch tài vụ không sát, từ tháng này qua tháng khác; Ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và tình hình tài vụ.

5. Về nghiệp vụ lâm nghiệp (bảo vệ rừng, chấp hành chính sách thể lệ lâm nghiệp) Ty Lâm nghiệp Hà tĩnh thay mặt Ủy ban tỉnh và Tổng cục hướng dẫn giúp đỡ kiểm tra đôn đốc thực hiện; lâm sản do Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A sản xuất, sẽ thống nhất giao về Ty Lâm nghiệp Hà tĩnh phân phối.

6. Về vật tư, thiết bị kỹ thuật Tổng cục Lâm nghiệp sẽ cung cấp thẳng các loại máy cho Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A. Đối với các vật tư khác (vật phẩm tiêu dùng hoặc vật liệu xây dựng thông thường) thứ gì địa phương không có điều kiện giải quyết sẽ do Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu giải quyết.

7. Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A thường xuyên báo cáo công việc (ít nhất mỗi tháng một lần) về Ủy ban hành chính tỉnh, Ty Lâm nghiệp tỉnh Hà tĩnh và Tổng cục Lâm nghiệp.

Trên đây là một số điều chỉnh, trong lúc tiến hành, gặp gì khó khăn, đề nghị phản ảnh kịp thời để Tổng cục tham gia ý kiến sửa đổi.

 

 

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Nguyễn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03-LN/TT năm 1960 giải thích quyết định 111-LN/QĐ thành lập Ban xây dựng xí nghiệp lâm nghiệp Chúc A thuộc huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250