Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03-057-TT năm 1963 Bổ sung biện pháp cho vay trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh và Bưu điện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03-057-TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Tạ Hoàng Cơ
Ngày ban hành: 16/01/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-057-TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1963 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG BIỆN PHÁP CHO VAY TRONG ĐỊNH MỨC VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP VẬN TẢI QUỐC DOANH VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Thông tư liên Bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Giao thông Vận tải – Tài chính số 01-057-TT/LB ngày 15 tháng 01 năm 1963 và liên Bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Bưu điện truyền thanh – Tài chính số 02-057 ngày 16 tháng 01 năm 1963 quy định những nguyên tắc chung trong việc cấp vốn lưu động của Nhà nước và việc cho vay trong định mức vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với các xí nghiệp vận tải và Bưu điện, Ngân hàng trung ương ra thông tư này bổ sung một số điểm trong cách cho vay và thu nợ trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải và Bưu điện, Ngân hàng trung ương ra thông tư này bổ sung một số điểm trong cách vho vay và thu nợ trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải và Bưu điện đã được quy định trong Thông tư số 12-TT-CN ngày 20-12-1961 để thích ứng với đặc điểm hoạt động kinh tế và tài vụ của các xí nghiệp đó và phát huy hơn nữa những nguyên tắc tín dụng ngắn hạn xã hội chủ nghĩa.

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG CHO VAY TRONG ĐỊNH MỨC

Bắt đầu từ năm 1963, nói chung đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh (quốc doanh trung ương quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh) và Bưu điện, Ngân hàng Nhà nước chỉ tham gia cho vay trong định mức vốn lưu động những yếu tố định mức dự trữ vật tư có tính chất luân chuyển thường xuyên trong giai đoạn dự trữ sản xuất, mà không tham gia cho vay trong định mức các yếu tố khác. Cụ thể là:

A. ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP VẬN TẢI QUỐC DOANH:

- Chỉ tham gia cho vay các yếu tố định mức sau đây:

+ Nguyên vật liệu chính và phụ.

+ Nhiên liệu và vật liệu nhờn.

+ Săm lốp.

+ Phụ tùng sửa chữa và thay thế.

+ Vật rẻ tiền mau hỏng trong kho và đang dùng.

- Không tham gia cho vay các yếu tố định mức sau đây:

+ Vật liệu dự trữ đặc biệt.

+ Công tác đang làm dở (còn gọi là công tác chưa hoàn thành).

+ Công tác đã trao xong (còn gọi là công tác đã hoàn thành).

+ Phí đợi phân bổ.

- Loại xí nghiệp áp dụng cách cho vay này bao gồm:

+ Các công ty vận tải ô-tô.

+ Các công ty vận tải đường sông.

+ Các công ty vận tải đường biển.

+ Các hải cảng, bến tàu, bến phà.

+ Vận doanh đường sắt.

B. ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP BƯU ĐIỆN:

- Chỉ tham gia cho vay các yếu tố định mức sau đây:

+ Vật liệu thường dùng (chính và phụ).

+ Nhiên liệu.

+ Phụ tùng sửa chữa và thay thế.

+ Vật rẻ tiền mau hỏng trong kho và đang dùng.

- Không tham gia cho vay các yếu tố định mức sau đây:

+ Vật liệu dự trữ đặc biệt.

+ Phí tổn sản xuất.

+ Nợ bưu điện phí.

- Loại xí nghiệp áp dụng cách cho vay này là các Sở, Ty Bưu điện:

II. VỀ CÁCH THU NỢ TRONG ĐỊNH MỨC:

Phù hợp với đối tượng và cách cho vay như trên, Ngân hàng chỉ thu NỢ trong phạm vi tỷ lệ Ngân hàng cho vay trong định mức những yếu tố vật tư thuộc đối tượng cho vay theo mức độ chi phí của những yếu tố ấy cấu thành trong tổng chi phí kinh doanh nghiệp vụ của xí nghiệp được được hoàn lại, trên cơ sở đó định ra một tỷ lệ cố định so với doanh thu để làm căn cứ thu NỢ thường xuyên.

Trên đây là những điểm bổ sung biện pháp cho vay trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh và Bưu điện. Thông tư này sẽ được giải thích và hướng dẫn thi hành bằng một chỉ thị riêng. Các Chi nhánh và Chi điểm Ngân hàng các tỉnh, thành và khu tự trị có trách nhiệm thi hành.

 

 

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Tạ Hoàng Cơ  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03-057-TT năm 1963 Bổ sung biện pháp cho vay trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh và Bưu điện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69