Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/TT-UB-1983 bổ sung Thông tư 14/TT-UB-1982 về việc xét duyệt công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/TT-UB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 12/01/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 1983

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/TT-UB NGÀY 22-12-1982 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC.

- Thi hành Quyết định 25/CP ngày 21-1-1981 và Quyết định 146/HĐBT ngày 25-8-1982 của Hội đồng bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/CP.
- Căn cứ vào các Thông tư số 04/TC ngày 18-3-1982, 21/TC-CNA ngày 01-9-1982, 27/TC-TNVT ngày 20-10-1982 của Bộ Tài chánh hướng dẫn việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp.
- Tiếp theo Thông tư 14/TT-UB ngày 22-12-1982 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Nay Uỷ ban nhân dân thành phố bổ sung một số điều về khen thưởng (phần IV của Thông tư 14/TT-UB ngày 22-12-1982) như sau:

1. Toàn bộ sổ sách ghi chép số liệu và hạch toán mà xí nghiệp đã thực hiện đầu năm phải được giữ nguyên trạng. Các số liệu về hạch toán giá thành, giá cả, lợi nhuận, thu quốc doanh… phải được phản ánh trung thực trên sổ sách đúng theo thực tế phát sinh, không được sửa đổi, xáo trộn.

2. Những điều kiện cần thiết để được khen thưởng đã nêu tại Quyết định 146/HĐBT phải được chấp hành nghiêm túc, đặc biệt chú ý kết quả giao nộp sản phẩm cho Nhà nước, các nguồn thu quốc doanh v.v… nhằm triệt để chống các hiện tượng tiêu cực trong quản lý kinh tế.

3. Về việc phân phối và trích lập các quỹ xí nghiệp, Sở Tài chánh có trách nhiệm vận dụng Quyết định của Hội đồng bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh để hướng dẫn thi hành tại thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm khuyến khích xí nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chăm lo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất do cấp trên giao, tự lo nguyên liệu để tích cực cân đối phần kế hoạch tự làm và tổ chức sản xuất phụ để cải thiện không ngừng đời sống của công nhân, viên chức của xí nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng đắn ba loại lợi ích kinh tế (lợi ích của Nhà nước, của tập thể xí nghiệp và của cá nhân người lao động).

Trong tình hình thực tế năm qua, khả năng cung ứng nguyên liệu, vật tư có tăng lên trong những tháng cuối năm, do đó sản lượng ở nhiều xí nghiệp cũng tăng cao trong quý IV. Khi xét khen thưởng, cần căn cứ vào thành tích sản xuất để vận dụng chế độ khen thưởng cho đúng.

4. Trong quá trình xét duyệt công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch ở những xí nghiệp trọng điểm, Hội đồng xét duyệt thành phố cần kịp thời rút kinh nghiệm, rút ra những vấn đề mắc mứu để tập trung nghiên cứu giải quyết cho đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, kịp thời báo cáo cho Uỷ ban nhân dân thành phố biết để tiếp tục hướng dẫn cho các đơn vị thi hành thống nhất và chặt chẽ các qui định của Nhà nước.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/TT-UB-1983 bổ sung Thông tư 14/TT-UB-1982 về việc xét duyệt công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106