Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6258/TB-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Phú Hùng
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6258/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI VĂN BẢN SỐ 1867/TTG-ĐMDN NGÀY 18/10/2010 VỀ VIỆC SẮP XẾP TỔNG CÔNG TY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngày 04/11/2010, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp (Ban Đổi mới) đã chủ trì cuộc họp với Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (Tổng công ty), đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp (Cục Tài chính), Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc (Công ty), Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 (Xí nghiệp) thống nhất các nội dung công việc, lộ trình và tổ chức phối hợp để thực hiện công văn số 3495/BNN-ĐMDN ngày 26/10/2010 của Bộ về việc sắp xếp Tổng công ty, Công ty, Xí nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi thảo luận, cuộc họp đã thống nhất như sau:

1. Tổng công ty, Công ty và Xí nghiệp phải chủ động, chủ trì và có lịch trình triển khai cụ thể các nội dung công việc sau:

- Tổ chức quán triệt, công khai, dân chủ cho toàn thể CBCNV biết chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1867/TTg-ĐMDN ngày 18/10/2010 và nội dung công văn số 3495/BNN-ĐMDN ngày 26/10/2010 của Bộ về việc sắp xếp Tổng công ty và hai đơn vị thành viên;

- Khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Tổng công ty và hai đơn vị theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành hồ sơ của Tổng công ty và hai đơn vị trước ngày 20/11/2010) làm cơ sở tính giá trị doanh nghiệp khi thực hiện tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty và hai đơn vị thành công ty cổ phần;

- Trong khi chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty thành công ty cổ phần theo quy định tại điểm e khoản 2, Điều 54 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, sẽ vận dụng các quy định của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP để thực hiện.

- Thuê đơn vị Kiểm toán độc lập có chức năng và được Bộ Tài chính công nhận, để: xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2010; xác định giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh xem xét, quyết định. Cục Tài chính và Ban Đổi mới phối hợp thực hiện.

2. DATC phối hợp với Tổng công ty, Công ty và Xí nghiệp xác định các khoản nợ, làm việc với các ngân hàng, chủ nợ để thực hiện cơ cấu nợ.

3. DATC phối hợp với Tổng công ty và hai đơn vị xây dựng Phương án cơ cấu tài chính để chuyển đổi doanh nghiệp trình Bộ.

Trong quá trình thực hiện Tổng công ty, Công ty và Xí nghiệp thường xuyên trao đổi những vướng mắc, tồn tại, kiến nghị cụ thể để Ban Đổi mới, Cục Tài chính có hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Đổi mới DN – Văn phòng CP (để BC);
- Bộ trưởng (để BC);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để BC);
- Cục Tài chính DN (để phối hợp);
- Cty Mua bán nợ và TSTĐDN (để thực hiện);
- Tcty Dâu tằm tơ VN (để thực hiện);
- Cty Dâu tằm tơ Tân Lộc (để thực hiện);
- Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QLDNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Phú Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 6258/TB-BNN-ĐMDN ngày 15/11/2010 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1867/TTg-ĐMDN về sắp xếp Tổng Công ty dâu tằm tơ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.239

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!