Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 999-BCNN/QĐ năm 1960 thành lập xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Số hiệu: 999-BCNN/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Kha Vạn Cân
Ngày ban hành: 02/12/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 999-BCNN/QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP XƯỞNG CƠ KHÍ BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Chiếu quyết định ngày 15/7/1960 của Quốc hội khóa thứ II kỳ họp thứ nhất tổ chức Hội đồng Chính phủ và thành lập Bộ Công nghiệp nhẹ;
Chiếu công văn số 4309/B ngày 12/11/1960 của Ủy ban Thống nhất Trung ương chính thức bàn giao xưởng cơ khí Tây đô về Bộ công nghiệp nhẹ trực tiếp quản lý và sử dụng;
Căn cứ ý kiến đề nghị của các Cục Cung cấp, Thiết kế kiến thiết cơ bản, Vụ kỹ thuật Nghiên cứu Bộ công nghiệp nhẹ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ tạm thời lấy cơ sở xưởng cơ khí Tây đô làm nòng cốt.

Điều 2. Xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ:

- Giúp đỡ giải quyết các vấn đề sửa chữa cơ điện mà xưởng cơ khí sửa chữa của các xí nghiệp thuộc Bộ quản lý hoặc xưởng cơ khí của Sở, Ty Công nghiệp địa phương không giải quyết được.

- Sản xuất một số dụng cụ, đồ nghề phụ tùng đơn giản, phụ kiện lắp đặt thiết bị ở các công trường kiến thiết cơ bản nhà máy mới hoặc nhà máy cũ mở rộng mà công trường không giải quyết được.

- Sản xuất bộ phận máy hoặc máy đơn giản thuộc cải tiến kỹ thuật còn trong vòng nghiên cứu của các xí nghiệp thuộc Bộ quản lý, các xưởng, các cơ sở của hợp tác xã và công tư hợp doanh thuộc công nghiệp địa phương trong phạm vi chỉ đạo của ngành công nghiệp nhẹ.

- Sản xuất bộ phận máy, máy móc và dây chuyền thiết bị nhằm nghiên cứu cải tiến hoặc nghiên cứu thí nghiệm mới về sản xuất công nghiệp nhẹ do các Vụ kỹ thuật, Viện Nghiên cứu công nghiệp nhẹ và Cục thiết kế kiến thiết cơ bản phụ trách.

Điều 3. Xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ sẽ tổ chức thành xí nghiệp quốc doanh và chấp hành đúng các chế độ và thể lệ của Chính phủ về quản lý xí nghiệp quốc doanh.

Điều 4. Xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ sẽ làm việc theo quy chế kỹ thuật chế tạo và tu sửa cơ khí thống nhất do Bộ công nghiệp nặng phụ trách nghiên cứu đề ra và Phủ Thủ tướng ban hành.

Điều 5. Thành lập một ban kiến thiết xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ gồm:

- Cục trưởng Cục thiết kế kiến thiết cơ bản

Trưởng ban

- Cục trưởng Cục cung cấp

Phó ban

- Vụ trưởng Vụ Kỹ thuật

Ủy viên

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

Ủy viên

- Vụ trưởng Vụ Tài vụ

Ủy viên

- Vụ trưởng Vụ Cán bộ giáo dục

Ủy viên

- Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương

Ủy viên

- Cục trưởng Cục công nghiệp địa phương

Ủy viên

- Trưởng ban Quản trị xưởng Tây Đô

Ủy viên

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên ban kiến thiết xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ như sau:

- Cục Thiết kế kiến thiết cơ bản phụ trách chung, làm nhiệm vụ thiết kế và thiết kế xây lắp (và giám sát) tu sửa và bổ sung thiết bị xưởng cơ khí Tây Đô,

- Vụ Kỹ thuật nghiên cứu đề án bổ sung thiết bị dụng cụ phương tiện cho xưởng.

- Vụ Kế hoạch làm thủ tục kiến thiết cơ bản cần thiết và làm đề án kế hoạch sản xuất năm 1961 cho xưởng trình Bộ duyệt.

- Vụ Tài vụ giải quyết các vấn đề kinh phí kiến thiết cơ bản, tiến hành kiểm kê tài sản của xưởng Tây Đô, đề nghị vốn kinh doanh và xây dựng mọi cơ sở cần thiết để đưa xưởng vào chế độ hạch toán kinh tế thuộc quản lý xí nghiệp và hướng dẫn nghiệp vụ ban đầu cho xưởng.

- Vụ cán bộ giáo dục xây dựng đề án tổ chức và biên chế cho xưởng.

- Vụ Lao động tiền lương xây dựng đề án lao động và qũy tiền lương.

- Cục Cung cấp, cung cấp nghiên liệu kiến thiết theo yêu cầu của thiết kế và điều động máy móc dụng cụ và nguyên liệu thừa ở các xí nghiệp về xưởng đồng thời cung cấp một số thiết bị dụng cụ và nguyên liệu mới theo đề án của Vụ Kỹ thuật.

- Cục Công nghiệp địa phương liên hệ thường xuyên với Ban quản trị xưởng cơ khí Tây Đô về mọi vấn đề cần thiết cho việc kiến thiết này.

Điều 7. Ban quản trị xưởng cơ khí Tây đô kết hợp với các Cục, Vụ trong ban kiến thiết để kiến thiết để tiến hành công việc kiến thiết được nhanh và tốt để cho xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ có thể bắt đầu làm việc chính thức vào đầu tháng 1/1961.

Điều 8. Bộ ủy nhiệm Cục Cung cấp quản lý xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ sau khi kiến thiết bàn giao xong.

Điều 9. Ông Chành văn phòng, các ông Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục Thiết kế kiến thiết cơ bản, cung cấp, kỹ thuật, kế hoạch, tài vụ, cán bộ giáo dục, lao động tiền lương, công nghiệp địa phương và ông trưởng Ban quản trị xưởng cơ khí Tây đô chiếu quyết định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
Kha Vạn Cân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 999-BCNN/QĐ năm 1960 thành lập xưởng cơ khí Bộ công nghiệp nhẹ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155