Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 98/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam tại Tờ trình số 77/ĐT-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2003 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Điện tử Thủ Đức thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Điện tử Thủ Đức, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam phê duyệt và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức

- Tên viết tắt : Công ty Điện tử Thủ Đức;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : VIETTRONICS THUDUC LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt : VTD Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : 15C Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ của Công ty: 87.062.000.000 đồng.

( Tám mươi bảy tỷ sáu mươi hai triệu đồng)

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán buôn bán lẻ các sản phẩm điện, điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử y tế chuyên dụng và dân dụng;

2. Xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vật tư, sản phẩm điện, điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử y tế chuyên dụng và dân dụng;

3. Kinh doanh nhà đất và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Hội đồng quản trị;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, địa chỉ 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Điện tử Thủ Đức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện tử Thủ Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND Tp. Hồ Chí Minh,
- Các đ/c Thứ trưởng BCN,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty TNHH ĐT Thủ Đức (3b),
- Đảng uỷ Khối CN Tp.HCM,
- Công báo (2b),
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/2003/QĐ-BCN ngày 13/06/2003 về việc chuyển Công ty Điện tử Thủ Đức thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!