Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2000/QĐ-TTg về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 97/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/2000/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 09/TT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2000, đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1005/BKH-QLKT ngày 23 tháng 02 năm 2000 và ý kiến các Bộ, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng một số quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu và chính sách khuyến khích đầu tư phát triển theo các quy định dưới đây tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhằm phát huy lợi thế và điều kiện đặc thù của địa bàn này để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Điều 2. Các quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu được áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông (không bao gồm sân bay Phú Quốc) theo các quy định pháp luật hiện hành đối với các hoạt động như: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nhập cảnh, xuất cảnh, dịch vụ quá cảnh hàng hoá, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ, triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh, văn phòng đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, du lịch và các dịch vụ khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp phép lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài và tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hoá quốc tế, hàng hoá trong nước tại khu vực thị trấn Dương Đông.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật và dịch vụ y tế, giáo dục ở khu vực thị trấn Dương Đông được nâng cấp đáp ứng yêu cầu của huyện đảo; cơ sở đào tạo được mở tới cấp cao đẳng.

Điều 3. Các nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực thị trấn Dương Đông được hưởng chính sách ưu đãi theo Luật Đầu tư nước ngoài và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QHlO; dự án đầu tư kinh doanh du lịch ở khu vực này được bổ sung vào danh mục quy định ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư ghi trong phụ lục kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999.

Các dự án đầu tư tại khu vực này còn được hưởng các ưu đãi dưới đây:

- Được giảm 50% tiền thuê đất và thuê mặt nước biển so với khung giá hiện hành của Nhà nước áp dụng tại khu vực huyện Phú Quốc.

- Nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

- Những mặt hàng xuất khẩu sản xuất tại thị trấn Dương Đông được áp dụng mức thuế suất 0%.

Điều 4. Đối với các dự án đầu tư ở khu vực thị trấn Dương Đông, khi chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi mục đích đầu tư ban đầu, chuyển nhượng tài sản gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư khác thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực thị trấn Dương Đông để xem xét, quyết định (nếu là dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh) hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương (đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của cơ quan Trung ương)

Điều 5. Trong thời gian 5 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực), ngoài nguồn ngân sách Nhà nước đã cân đối qua tỉnh, mỗi năm Nhà nước ưu tiên đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực thị trấn Dương Đông 100% số thu ngân sách trong năm trên địa bàn huyện Phú Quốc. Mức vốn và danh mục các công trình hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt hàng năm.

Điều 6. Quản lý xuất, nhập cảnh.

1. Người nước ngoài (không phảii công dân Campuchia), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mang hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh khi vào thị trấn Dương Đông, thời gian lưu lại không quá 15 ngày; nếu muốn đến các địa phương khác ngoài thị trấn Dương Đông (trừ khu vực cấm) thì được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh cấp thị thực tại khu vực thị trấn Dương Đông. Tàu, thuyền du lịch nước ngoài được ra vào thị trấn Dương Đông theo hợp đồng ký với các Công ty du lịch của Việt Nam. Khách du lịch nước ngoài trên các tàu khi vào khu vực thị trấn Dương Đông và các khu vực khác (trừ khu vực cấm) phải tuân thủ quy định trên.

2. Tàu, thuyền vận tải nước ngoài được ra vào khu vực thị trấn Dương Đông để giao nhận hàng hoá theo hợp đồng với mọi tổ chức sản xuất kinh doanh. Thuyền viên trên các tàu thuyền này được ra vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Nếu có nhu cầu giao nhận hàng hoá tại các bến cảng khác của tỉnh Kiên Giang phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Công dân Campuchia cư trú tại tỉnh có chung biên giới với tỉnh Kiên Giang có chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất cảnh, nhập cảnh biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp, được nhập cảnh vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng đường biển, thời gian lưu trú không quá 7 ngày. Trường hợp muốn đến lưu trú ở các khu vực khác (trừ các khu vực cấm) trên đảo Phú Quốc phải được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh cho phép, thời gian cho phép lưu trú thêm ở các khu vực khác trên đảo Phú Quốc không quá 5 ngày.

4. Công dân Campuchia mang hộ chiếu (kể cả hộ chiếu phổ thông) vào khu vực thị trấn Dương Đông bằng đường biển, được miễn thị thực nhập cảnh và được lưu trú không quá 15 ngày. Nếu muốn đến, lưu trú ở các địa phương khác ngoài thị trấn Dương Đông (trừ các khu vực cấm) thì được các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại khu vực thị trấn Dương Đông.

Điều 7. Tổ chức thực hiện .

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo yêu cầu phát triển mới. Trên cơ sở quy hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn cho khu vực thị trấn Dương Đông. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang kiện toàn cơ quan hành chính huyện đảo Phú Quốc và cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện những chính sách nêu tại Quyết định này đối với khu vực thị trấn Dương Đông.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định và phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện việc áp dụng có hiệu quả các chính sách, quy chế nêu trong Quyết định này.

- Sau 2 năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sơ kết việc áp dụng các chính sách, quy chế đã nêu trên, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của khu vực thị trấn Dương Đông.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 97/2000/QD-TTg

Hanoi, August 16, 2000

 

DECISION

ON THE APPLICATION OF A NUMBER OF MECHANISMS AND POLICIES IN DUONG DONG TOWNSHIP, PHU QUOC DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the People
s Committee of Kien Giang province in Report No.09/TT-UB of April 3, 2000, and of the Ministry of Planning and Investment in Official Dispatch No.1005/BKH-QLKT of February 23, 2000; after considering opinions of the relevant ministries and branches,

DECIDES:

Article 1.- To allow the application of a number of border-gate economic-administrative regulations and development investment promotion policies according to the following stipulations in Duong Dong township, Phu Quoc district, Kien Giang province, with a view to bringing into full play the advantages and distinctive conditions of this area for socio-economic development, ensuring the territorial safety and national security.

Article 2.- The border-gate economic-administrative regulations applied in Duong Dong township (excluding Phu Quoc airport) shall comply with the current law provisions regarding such activities as export, import, temporary import for re-export, entry, exit, goods transit services, bonded warehouses, duty-free shops, fairs, exhibitions, showrooms, export goods production and/or processing establishments, branches and representative offices of domestic and foreign companies, tourism and other services.

The Ministry of Trade shall guide and authorize the Peoples Committee of Kien Giang province to grant permits for the establishment of representative offices of foreign companies and the organization of international and domestic trade fairs and exhibitions in Duong Dong township.

The material and technical bases as well as medical and educational services in Duong Dong township shall be upgraded to meet the demand of the island district; training establishments shall be opened up to the collegial level.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2000/QĐ-TTg về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4