Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2004/QĐ-BTC về việc quản lý vốn đầu tư của ngân sách cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam từ nguồn lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và từ các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 96/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 08/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 96 /2004/QĐ-BTC NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CHO TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA TỪ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOVPETRO VÀ TỪ CÁC HỢP ĐỒNG PHÂN CHIA SẢN PHẨM(PSC)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004;
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6143/VPCP-DK ngày 10/11/2004 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ năm 2004, Tổng công ty Dầu khí Việt nam có trách nhiệm nộp NSNN từ nguồn lợi nhuận (sau khi nộp thuế) được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro (phần Việt Nam được hưởng) và các khoản dầu, khí lãi được chia của nước chủ nhà trong các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) theo đúng các chế độ quy định của nhà nước.

Điều 2. Các dự án, công trình đầu tư về dầu khí Nhà nước giao cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư vốn, thực hiện theo dự toán chi ngân sách đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng chính phủ giao cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam.

Điều 3. Định kỳ vào ngày 15 của tháng đầu quý, căn cứ vào dự toán chi ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính thực hiện cấp vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Tổng công ty dầu khí Việt nam theo hình thức lệnh chi tiền.

Điều 4. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn theo đúng chế độ quản lý vốn đầu tư và thực hiện báo cáo, quyết toán theo chế độ quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/QĐ-BTC ngày 06/07/2004 và Thông tư số 49/TC/NSNN ngày 30/07/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt nam có nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2004/QĐ-BTC về việc quản lý vốn đầu tư của ngân sách cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam từ nguồn lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và từ các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62