Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/2004/QĐ-BVHTT về việc chuyển Công ty in Thống Nhất thành Công ty Cổ phần Thống Nhất do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 95/2004/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Đinh Quang Ngữ
Ngày ban hành: 03/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2004/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY IN THỐNG NHẤT THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN IN THỐNG NHẤT.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty in Thống Nhất (Tờ trình số 64/TCHC-BĐM ngày 30 tháng 9 năm 2004) về Phương án cổ phần hóa Công ty in Thống Nhất và Biên bản thẩm định Phương án cổ phần hóa của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 9 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty in Thống Nhất gồm những điểm chính sau:

1. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp để chuyển thành Công ty cổ phần.

2. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 15.161.700.000 đồng (Mười lăm tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 40%.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 51,5%.

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp: 8,9%.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

3. Giá trị thực tế của Công ty in Thống Nhất tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hóa (Quyết định số 2047/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin) là 51.060.809.300 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty là 15.161.731.793 đồng (Mười lăm tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi mốt nghìn, bảy trăm chín mươi ba đồng).

4. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 317 lao động trong Công ty là 45.940 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.378.200.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 49 lao động nghèo là 8.110 cổ phần, trị giá 567.700.000 đồng.

5. Về chi phí cổ phần hóa, đào tạo lại và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Văn hóa – Thông tin và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

6. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được sử dụng tiền bán cổ phiếu như sau :

- Chi phí cổ phần hóa.

- Số tiền còn lại chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty in Thống Nhất thành Công ty cổ phần in Thống Nhất.

- Tên giao dịch quốc tế : THONG NHAT PRINTING JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : THONG NHAT PRINTING. JSC.

- Trụ sở chính : 136 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- In các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, tem nhãn, bao bì, các biểu mẫu thống kê, giấy tờ và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật;

- Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị ngành in, dịch vụ sửa chữa, bảo trì, phục hồi máy móc, thiết bị ngành in;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo công nhân và chuyển giao công nghệ cho các nhà in;

- Dịch vụ chế bản điện tử.

- Kinh doanh thương mại các mặt hàng thuộc lĩnh vực văn hóa – thông tin : Trang âm, ánh sáng, nhạc cụ, băng đĩa nhạc, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm và các xuất bản phẩm khác;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 4. Công ty cổ phần in Thống Nhất là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty in Thống Nhất tổ chức bán cổ phần, bán đấu giá cổ phần ra ngoài và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty ty in Thống Nhất có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Công ty in Thống Nhất và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần in Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Đinh Quang Ngữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2004/QĐ-BVHTT về việc chuyển Công ty in Thống Nhất thành Công ty Cổ phần Thống Nhất do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81