Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91-QĐ năm 1959 về việc Giải thể Quốc doanh vận tải ô tô Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Số hiệu: 91-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Lê Dung
Ngày ban hành: 30/04/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ QUỐC DOANH VẬN TẢI Ô TÔ TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ chủ trương kiện toàn tổ chức của Trung ương để xây dựng, tổ chức bộ máy gọn, mạnh, thực hiện chế độ phân cấp quản lý kinh tế giữa Trung ương và địa phương;
Xét Nghị định số 195-NĐ ngày 22-4-1955 thành lập Quốc doanh vận tải ô tô;
Để đáp ứng với tình hình phát triển kinh tế mới, theo đề nghị của Tổng cục Giao thông Thủy bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giải thể Quốc doanh vận tải ô tô trung ương, chuyển các Chi nhánh, Trạm vận tải ô tô, xưởng Hòa bình thành các đơn vị kinh doanh độc lập kể từ ngày 01-05-1959.

Điều 2. – Trong khi chờ đợi bàn giao các chi nhánh, trạm cho các Ủy ban hành chính địa phương quản lý, tạm thời các Chi nhánh, Trạm vận tải ô tô thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng cục Giao thông thủy bộ (cục Vận tải Thủy bộ) về các mặt. Riêng về mặt tài chính nộp lợi nhuận khấu hao, các đơn vị trên, nộp cho Ngân hàng địa phương kể từ tháng 4-1959.

Điều 3. – Để  thích hợp với tổ chức, nay đổi tên chi nhánh, trạm gọi là “Công ty vận tải ô tô địa phương” (Tên địa phương), các chức danh phụ trách Công ty gọi là “chủ nhiệm”.

Điều 4. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông thủy bộ, ông Giám đốc quốc doanh vận tải, các công ty vận tải ô tô,xưởng Hòa bình chiếu Quyết định thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Lê Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91-QĐ năm 1959 về việc Giải thể Quốc doanh vận tải ô tô Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192