Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91/2001/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 47/2001/QĐ-BTC ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp Nhà nước có số nợ lớn do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 91/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 21/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2001/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2001 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2001/QĐ-BTC NGÀY 25/5/2001 BAN HÀNH CHỈ TIÊU GIÁM SÁT CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ SỐ NỢ LỚN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1138/CP-QHQT ngày 29/10/1999 về việc thiết lập hệ thống giám sát các doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước có tên trong danh sách 200 doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình nợ của doanh nghiệp theo biểu mẫu số 01/GSN tại Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời hạn gửi báo cáo quí chậm nhất là sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quí và báo cáo năm (quí IV) chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 12.

Nơi nhận báo cáo:

+ Doanh nghiệp nhà nước do các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập (gọi tắt là doanh nghiệp trung ương) gửi báo cáo về:

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Số 4, ngõ I, Hàng Chuối, Hà Nội

FAX: 04 9 716 632

+ Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (gọi tắt là doanh nghiệp địa phương) gửi báo cáo về Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

+ Đôn đốc các doanh nghiệp địa phương gửi báo cáo tình hình nợ theo biểu số 01/GSN đúng thời hạn;

+ Thực hiện giám sát tình hình nợ, biến động nợ đối với các doanh nghiệp địa phương để kịp thời phát hiện những khó khăn về khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp và có ý kiến trở lại cho doanh nghiệp bằng văn bản...

+ Sao, gửi báo cáo tình hình nợ của doanh nghiệp địa phương về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trong đó kèm theo báo cáo nhận xét đánh giá về tình hình biến động nợ của các doanh nghiệp này chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày kết thúc quí (đối với báo cáo quí) và chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 (đối với báo cáo năm - Quí IV).

2. Bổ sung Điều 3 (mới) như sau:

Điều 3 (mới): Doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình nợ chậm so với thời gian qui định bị xử phạt hành chính như trường hợp nộp chậm báo cáo tài chính theo qui định tại Điều 8, Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/08/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị đính số 49/1999/NĐ-CP.

3. Chuyển Điều 3 (cũ) thành Điều 4.

Điều 2: Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh Thanh tra Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp nhà nước có tên trong danh sách kèm theo tại Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2001/QĐ-BTC ngày 21/09/2001 sửa đổi Quyết định 47/2001/QĐ-BTC ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp Nhà nước có số nợ lớn do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250