Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 904/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 904/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 24/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ  NAM HÙNG VƯƠNG - BẮC TRẦN VĂN KIỂU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3094/CV-UB-QLĐT ngày 30 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1427/TT-TCĐC ngày 20 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 233.328 m2 đất (bao gồm : Khu A : 92.656 m2, Khu B : 60.865 m2, Khu C : 79.807 m2) thuộc thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu theo Dự án đầu tư đã được duyệt, trong đó :

- Diện tích đất làm nhà ở là 162.711 m2.

- Diện tích đất công trình công cộng là 70.617 m2 (gồm : nhà trẻ, mẫu giáo, đường giao thông và công viên trồng cây xanh).

Đối với diện tích đất công trình công cộng, sau khi xây dựng xong công trình, Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm bàn giao cho ủy ban nhân dân thành phố để ủy ban nhân dân thành phố giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, khai thác.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ vị trí (để lập thủ tục giao - thuê đất) số 9660/GĐ-ĐCNĐ, tỷ lệ 1/2.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 11 tháng 6 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở;

2. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

3. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Sở Địa chính - Nhà đất TP Hồ Chí Minh,
- Công ty ĐTXD Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
(93/8B đường Hùng Vương, thị trấn An Lạc,
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN,
- Lưu : NN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công TạnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 904/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132