Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90-TTg/TN năm 1969 về việc sử dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 90-TTg/TN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 18/08/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90-TTg/TN

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN ĐI-Ê-DEN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để tận dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các xí nghiệp quốc doanh (kể cả công tư hợp doanh) trung ương hay địa phương, trước đây dùng điện trong lưới, nay được quy hoạch tự giải quyết toàn bộ hay một phần bằng máy phát điện đi-ê-den độc lập, được hạch toán vào giá thành sản phẩm như giá điện trong lưới hiện hành ở địa phương.

Điều 2. Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm quy định cụ thể thời gian, công suất điện mà các cơ sở phải tự túc và thời gian công suất điện của lưới phải cung cấp ổn định và liên tục để đạt được giá thành điện hợp lý. Bộ Công nghiệp nặng thông báo các quy định trên cho Bộ Tài chính và Ủy ban Vật giá Nhà nước để phối hợp.

Điều 3. Các máy phát điện nói trên phải hạch toán riêng, ngân sách Nhà nước sẽ bù chênh lệch hoặc điều chỉnh lại mức nộp tích lũy một cách hợp lý phần điện đi-ê-den do xí nghiệp sản xuất với giá cao hơn giá điện trong lưới. Bộ Tài chính phải kiểm tra và hướng dẫn cụ thể.

Điều 4. Những xí nghiệp quốc doanh từ trước đến nay vẫn dùng điện đi-ê-den, những trạm điện đi-ê-den của ngành điện lực phát điện hòa vào lưới điện chung không được bù chênh lệch theo quyết định này.

Điều 5. Những hợp tác xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, trước đây dùng điện trong mạng lưới điện, nay phải dùng điện bằng máy phát điện của mình, không được cấp bù chênh lệch. Chi phí sản xuất điện hợp lý được hạch toán vào giá thành sản xuất sản phẩm và sẽ được giải quyết khi định giá gia công hoặc giá thu mua sản phẩm.

Khi hợp tác xã được Nhà nước cung cấp điện (trong lưới hoặc ngoài lưới) trở lại, cơ quan gia công hay thu mua phải tính lại giá thành và điều chỉnh lại giá gia công hoặc giá thu mua sản phẩm.

Điều 6. Các ông Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp nặng, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90-TTg/TN năm 1969 về việc sử dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496
DMCA.com Protection Status