Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 90/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHỰA ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Công ty Nhựa Đà Nẵng theo đề nghị tại công văn số 1611/TTUB ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với những nội dung sau:

1. Vốn Điều lệ: 15.965.200.000 đồng, trong đó:

Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 0% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn Điều lệ.

Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 30% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hóa là 28.076.177.153 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 15.965.213.309 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động: 38.295 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi: 1.148.850.000 đồng.

Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần: 6.535 cổ phần; trị giá 457.450.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành Công ty cổ phần:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng;

Tên giao dịch quốc tế: DANANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY;

Tên viết tắt: DANANG PLAST;

Trụ sở: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kinh doanh các ngành nghề sau:

Sản xuất sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo; bao bì các loại; ống nước PVC compound cứng;

Xuất nhập khẩu trực tiếp;

Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm, vật tư, nguyên liêu và các chất phụ gia ngành nhựa;

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật quy định.

Điều 4. Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Nhựa Đà Nẵng có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45