Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 893/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 893/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP ĐÚC CHỮ-CHẾ BẢN – IN VÀO CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 255/ĐMDN ngày 23/12/2002 của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 2315/CV-SVHTT ngày 19/11/2002 của Sở Văn hóa và Thông tin thành phố ;

Xét tờ trình số 57/KHĐT-KD ngày 25/02/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sáp nhập Xí nghiệp Đúc chữ-chế bản - in (Doanh nghiệp Nhà nước-thành lập theo Quyết định số 291/QĐ-UB ngày 28/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (Doanh nghiệp Nhà nước - thành lập theo Quyết định số 169/QĐ-UB ngày 12/4/1993 của ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Trụ sở của Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 60-62 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh : trên cơ sở giữ nguyên ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm chức năng của Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in; cụ thể bổ sung thêm :

Sản xuất chữ chì, bản kẽm, in typo và offset. Kinh doanh vật tư chuyên ngành đúc chữ, chế bản phục vụ cho ngành in thành phố.

Điều 4. Vốn của Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in vào là : 19.757.000.000đồng (theo văn bản xác nhận vốn số 46/TCDN-NNTHS ngày 27/01/2003 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

Điều 5. Giám đốc Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in và Giám đốc Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

5.1. Giao nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in.

5.2. Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

5.3. Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

5.4. Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 291/QĐ-UB ngày 28/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in. Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Văn hóa và Thông tin, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Giám đốc các Doanh nghiệp tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 7
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VP/TU
- Cục Thuế TP, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng NNTP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 893/2003/QĐ-UB ngày 11/03/2003 về việc sáp nhập Xí nghiệp Đúc chữ - chế bản - in vào Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222