Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 815/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 815/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 815/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (thực hiện trong năm 2008):

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

- Năm 2007:

+ Cảng Thị Nại;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch công đoàn Quy Nhơn;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Chánh Thắng.

- Năm 2008:

+ Chuyển các Công ty: Lâm nghiệp Sông Kôn, Lâm nghiệp Hà Thanh, Lâm nghiệp Quy Nhơn thành công ty con của Tổng công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định và thực hiện cổ phần hoá các công ty lâm nghiệp này;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn;

+ Công ty In Bình Định.

- Năm 2009:

+ Công ty Cấp, thoát nước Bình Định;

+ Công ty Dược - Trang thiết bị y tế;

+ Tổng công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Vĩnh Thạnh;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Vân Canh;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp An Lão.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc thực hiện phương án nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, NN, ĐP, V.IV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 815/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44