Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 806/2003/QĐ-BTM về việc giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 806/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 30/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ THƯƠNG MẠI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 806/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2003 
 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương Mại;
Căn cứ Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2003;
Căn cứ Quyết định số 612/2003/QĐ-BTM ngày 23 tháng 05 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc chuyển các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Máy và phụ tùng về trực thuộc Bộ Thương mại và Quyết định số 713/2003/QĐ-BTM ngày 13 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Công ty Máy và phụ tùng trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty Máy và phụ tùng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Giải thể Tổng Công ty Máy và phụ tùng kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2003.

Điều 2. – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty máy và phụ tùng có trách nhiệm giao nộp, hủy con dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, khắc và sử dụng con dấu và thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Tổng Công ty Máy và phụ tùng theo quy định pháp luật.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2003.

Điều 4. – Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy và phụ tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/2003/QĐ-BTM về việc giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228