Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8052/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8052/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG SÀIGÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀIGÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 8051/QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Sàigòn;
Xét Tờ trình số 208/ĐMDN ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn :

1- Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ Công ty 11.300.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong DN

và các đối tượng ngoài DN chiếm 80% vốn điều lệ.

2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa : 31/12/1999

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước 12.962.348.463 đồng

- Giá trị phần vốn Nhà nước tại DN 11.283.338.723 đồng

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động

trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 15.837 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 475.110.000 đồng

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động

nghèo trong DN được trả dần trong 10 năm : 880 cổ phần

Phần giá trị được trả dần : 61.600.000 đồng

Điều 2.- Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn;

Tên giao dịch quốc tế : saigon cement joint stock company

Tên gọi tắt : CSC ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 143/7D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn - sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu kết dính khác.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn :

- Là pháp nhân theo Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Nhà máy Xi măng Sàigòn - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 238/QĐ-UB ngày 15/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn sau khi Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà máy Xi măng Sàigòn và các Sở Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6
- BCĐ ĐM&PTDN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT. HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban Đổi mới QLDN.TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH.TP
- Cục Thuế TP, Kho bạc Nhà nước TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- Công an thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Mai Quốc Bình

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8052/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!