Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 799/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 799/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 799/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Công văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Đề án thành lập các Tổng công ty điện lực hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (Tờ trình số 565/TTr-EVN ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Nam (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Điện lực 2; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

2. Công ty mẹ có:

a) Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực Miền Nam;

b) Tên tiếng Anh: Southern Power Corporation;

c) Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVN SPC;

d) Trụ sở chính: Số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Miền Nam gồm vốn chủ sở hữu của Công ty Điện lực 2 và phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2010, sau khi được xác định lại.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

- Công nghiệp điện năng: Sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng;

- Xuất nhập khẩu điện năng đến cấp 110kV;

- Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện;

- Xây lắp đường dây và trạm điện;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành điện;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện;

- Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện;

- Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ;

- Nhận thầu thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500 kV;

- Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV;

- Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông;

- Kinh doanh thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin;

- Xây lắp, giám sát các công trình viễn thông công cộng;

- Bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, máy văn phòng;

- Tư vấn về phần cứng, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ;

- Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ cơ sở dữ liệu;

- Đào tạo về chuyên ngành điện, viễn thông, công nghệ thông tin, ngoại ngữ;

- Kinh doanh khách sạn, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lữ hành nội địa và quốc tế;

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

- Lắp đặt truyền hình cáp. Dịch vụ viễn thông cố định (nội hạt, đường dài trong nước, quốc tế), dịch vụ thuê kênh;

- Quảng cáo thương mại;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ thi công cơ giới;

- Đại lý bảo hiểm;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, văn phòng;

- Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng (trừ khám chữa bệnh và không hoạt động tại trụ sở);

- Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập:   

- Xí nghiệp Điện cao thế miền Nam;

- Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Thí nghiệm điện;

- Trung tâm Tư vấn thiết kế điện;

- Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam;

- Điện lực Bình Dương;

- Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Điện lực thành phố Cần Thơ;

- Điện lực Long An;

- Điện lực Tây Ninh;

- Điện lực An Giang;

- Điện lực Bạc Liêu;

- Điện lực Bến Tre;

- Điện lực Bình Phước;

- Điện lực Bình Thuận;

- Điện lực Cà Mau;

- Điện lực Đồng Tháp;

- Điện lực Hậu Giang;

- Điện lực Kiên Giang;

- Điện lực Lâm Đồng;

- Điện lực Ninh Thuận;

- Điện lực Sóc Trăng;

- Điện lực Tiền Giang;

- Điện lực Trà Vinh;

- Điện lực Vĩnh Long.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đổi tên Điện lực các tỉnh, thành phố thành các công ty điện lực tỉnh, thành phố, chuyển Xí nghiệp Điện cao thế miền Nam thành Công ty Lưới điện cao thế miền Nam; quyết định chuyển Trung tâm Thí nghiệm điện, Trung tâm Tư vấn thiết kế điện sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành. Việc chuyển Điện lực các tỉnh, thành phố sang hạch toán độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

7. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai.

8. Các công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam;

- Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

- Công ty cổ phần Thủy điện Se San 4;

- Công ty cổ phần Thủy điện Srepok;

- Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ điện lực;

- Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn – Vina;

- Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty cổ phần Bất động sản EVN-Land Nha Trang;

- Công ty cổ phần Thiết bị điện VINA-SINO;

- Công ty cổ phần EVN quốc tế;

- Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Miền Nam, chỉ đạo đề xuất danh sách các chức danh quản lý của Công ty mẹ, báo cáo Bộ Công Thương. Bổ nhiệm các chức danh quản lý và phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ theo quy định sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2010.

2. Quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Nam theo quy định của pháp luật. Thời điểm chuyển giao điều hành từ 01 tháng 04 năm 2010.

3. Quyết định giao vốn điều lệ cho Công ty mẹ theo quy định tại mục đ, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty mẹ trong quá trình hoạt động theo quy định.

4. Căn cứ tình hình thực tế về vốn, cán bộ quản lý, địa bàn hoạt động, khả năng quản trị doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Miền Nam xây dựng lộ trình, phương án chuyển Điện lực các tỉnh, thành phố ghi tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định này sang hoạt động độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, báo cáo Bộ Công Thương quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 2, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 799/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188