Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 789/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 789/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 3/2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1993/UB-CNN ngày 13 tháng 6 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 15.500.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 25% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên : 53% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 22% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 21.331.746.987 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 15.449.440.000 đồng.

3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động :

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động là 70.263 cổ phần, phần trị giá ưu đãi là 2.107.890.000 đồng.

4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại cho người lao động là 220.500.000 đồng theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1993/UB-CNN ngày 13 tháng 6 năm 2001.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

- Tên giao dịch quốc tế :

Pharmaceutical joint stock company of february 3 rd.

- Tên viết tắt : F.T. Pharma.

- Trụ sở chính : số 10 Công trường quốc tế, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, các loại thực phẩm từ dược liệu và các loại sản phẩm khác thuộc ngành y tế quản lý;

- Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 thuộc loại doanh nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt.

Điều 5. Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm 3/2, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm 3/2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động- Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động VN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 789/2001/QĐ-TTg ngày 28/06/2001 về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.314

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!