Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2002/QĐ-UB kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 74/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP XÍ NGHIỆP XE ĐẠP XE MÁY HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông báo số 124-TB/TU ngày 25/4/2002 của Thường vụ Thành uỷ về việc giải thể Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2002.

Điều 2:

A - Chuyển giao nguyên trạng 08 doanh nghiệp Nhà nước sau đây về Sở Công nghiệp Hà Nội quản lý về mặt Nhà nước :

 1. Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Xe đạp Xe máy Hà Nội.

 2. Công ty Xuân Hòa.

 3. Công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất

 4. Công ty Xe đạp Vi Ha

 5. Công ty Xích líp Đông Anh

 6. Công ty Xe đạp Xe máy Đống Đa Hà Nội

 7. Công ty Phụ tùng Xe đạp Đông Anh

 8. Công ty Bi Hà Nội.

B - Giao Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội có nhiệm vụ :

 Giải quyết số cán bộ của Văn phòng Liên hiệp theo 2 hướng :

 - Một số cán bộ chuyển về công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Xe đạp xe máy Hà Nội làm việc theo sự bố trí, sắp xếp của Công ty.

 - Một số cán bộ có nguyện vọng nghỉ công tác được giải quyết chế độ theo Luật định đối với đơn vị giải thể.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho các đồng chí :

 - Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chi cục trưởng chi cục tài chính doanh nghiệp Hà Nội, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội phối hợp với các cơ quan có liên quan của Thành phố, cùng với Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội giải quyết những vấn đề tồn tại về tài chính, vốn quĩ, công nợ và kiểm kê, đánh giá tài sản...của văn phòng Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội trước khi tiến hành bàn giao cho Sở Công nghiệp Hà Nội.

 - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội cùng với Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội bàn bạc thống nhất việc giải quyết chế độ chính sách cho số cán bộ của Liên hiệp trước khi kết thúc hoạt động của Liên hiệp.

 - Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và mọi công tác có liên quan đến doanh nghiệp cho Sở Công nghiệp Hà Nội trước ngày 15/6/2002 và có trách nhiệm chuyển giao con dấu của Liên hiệp cho Công an Thành phố sau khi kết thúc hoạt động của Liên hiệp.

 - Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội tổ chức tiếp nhận các doanh nghiệp của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội trước ngày 15/6/2002 để đảm bảo ổn định về tổ chức và hoạt động bình thường của các doanh nghiệp này.

 - Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì, kiểm tra, đôn đốc cho đến khi kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội.

Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Hà Nội, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội, Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội, Giám đốc các Công ty thành viên thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2002/QĐ-UB kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41