Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 730/QĐ-BTC năm 2009 xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương cho Sở Công Thương Hà Nội để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư tại Công ty Phát triển công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 730/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Hữu Tiến
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 730/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG CHO SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI ĐỂ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DÔI DƯ TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương;

- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PS ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với Công ty Phát triển công nghiệp;

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phát kinh phí của Công ty Phát triển công nghiệp ngày 1/1/2008 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thẩm định và công văn số 745/SCT-VP ngày 31/7/2008 của Sở Công Thương về việc thành lập tổ công tác giải quyết chính sách đối với lao động của Công ty Phát triển công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương cho Sở Công Thương Hà Nội để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư tại Công ty Phát triển công nghiệp với tổng số tiền là: 164.739.150 đồng (Một trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn, một trăm năm mươi đồng) để chi trả cho 6 lao động, bao gồm:

- Cấp kinh phí để chi trả cho 2 người lao động nghỉ hưu trước tuổi với số tiền là: 36.684.550 đồng.

- Cấp kinh phí để chi trả cho 4 người lao động thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn bị mất việc với số tiền là: 128.054.600 đồng.

Chênh lệch giảm so với số thẩm định của UBND Thành phố Hà Nội - 8.567.400 đồng, do xác định lại thời gian làm việc thực tế của 2 trường hợp Nguyễn Thuận Thành và Nguyễn Thị Kim Nga (tại thời điểm có Quyết định mở thủ tục phá sản)

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, xác nhận hồ sơ hỗ trợ lao động dôi dư theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Sở Công Thương Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận số tiền trên để chi trả đúng mục đích, đúng chế độ Nhà nước quy định, thực hiện quyết toán và lưu giữ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương và của các cơ quan có liên quan.

Điều 4. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm cấp phát kinh phí hỗ trợ cho Sở Công Thương Hà Nội và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo nội dung Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Lao động TB&XH;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Công Thương Hà Nội;
- Sở LĐTBXH Hà Nội;
- Tcty ĐT & KD VNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Trần Hữu Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 730/QĐ-BTC năm 2009 xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương cho Sở Công Thương Hà Nội để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư tại Công ty Phát triển công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33