Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/1998/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 72/1998/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 72/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC KIỂM TRA, GIÁM SÁT KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 378/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1560/QĐ-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phê duyệt tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

- Tên giao dịch quốc tế: THE INDUSTRIAL SECURITY TECHNICAL AID CENTRE.

- Tên viết tắt: I.S.T.C

- Trụ sở chính đặt tại: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Trung tâm có các nhiệm vụ sau:

1. Hỗ trợ kỹ thuật về an toàn công nghiệp cho các cơ quan sự nghiệp, đơn vị sản xuất trong tất cả các thành phần kinh tế (kể cả việc soạn thảo tài liệu, lập hồ sơ kỹ thuật máy, thiết bị).

2. Dịch vụ khoa học-kỹ thuật về các loại máy, thiết bị, vật tư; các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn công nghiệp và môi trường bao gồm: tư vấn đầu tư, lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, giám sát thi công, duy tu, bảo dưỡng, vận hành, nâng cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ và khai thác cung cấp phụ tùng v.v...

3. Liên kết, hợp tác nghiên cứu ứng dụng, triển khai khoa học-công nghệ, sản xuất, dịch vụ các loại máy, thiết bị về kỹ thuật an toàn công nghiệp và môi trường với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

4. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, vận hành nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị thông gió, điều hoà không khí, thiết bị thu bụi, lọc khí độc, xử lý nước thải, làm sạch không khí, thiết bị nâng và hàn áp lực cho CBCN của Trung tâm các đơn vị có nhu cầu.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

a- Lãnh đạo:

- Giám đốc;

- Các phó Giám đốc

Do Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp bổ nhiệm.

b- Các bộ môn giúp việc: Gồm một số phòng hoặc tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

c- Các bộ phận sản xuất, phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm các xưởng, cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm...);

Đồng chí Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

- Xây dựng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trình Cục trưởng Cục Kiểm tra Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp duyệt ban hành.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên vào từng bộ phận bảo đảm bộ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp là đơn vị phục vụ và dịch vụ khoa học-kỹ thuật thuộc lĩnh vực an toàn công nghiệp và môi trường, hcạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và Kho bạc Nhà nước; có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 6,
Ngân hàng Nhà nước
Kho bạc Nhà nước
Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Bộ KHCN&MT
Lưu VP, TCCB.       

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/1998/QĐ-BCN thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219