Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2002/QĐ-UB đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty VLXD Cầu Đuống do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 71/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 14/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ XÁC ĐỊNH LẠI NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY VLXD CẦU ĐUỐNG"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-UB ngày 22/12/1992 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước;
Xét tờ trình số 189/TTr-SXD ngày 01/3/2002 của Sở Xây dựng về việc đề nghị đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty VLXD Cầu Đuống;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống trực thuộc sở Xây dựng như sau :

 1. Tên đơn vị :

 - Tên cũ : Công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống.

 - Tên mới : Công ty đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống.

 - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : CAU DUONG MATERIALS PRODUCTION AND CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY.

 Viết tắt : CDC.

 2. Nhiệm vụ được xác định lại :

 - Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng nung, không nung và cấu kiện bê tông xây dựng.

 - Sản xuất, lắp đặt máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng và kết cấu thép trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

 - Tư vấn thiết kế lò tuynen, giám sát thi công, nghiệm thu, chuyển giao công nghệ vận hành lò tuynen và sản xuất gạch ngói nung; Đào tạo công nhân kỹ thuật sản xuất gạch ngói nung; Đầu tư xây dựng lò nung, sấy tuynen.

 - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất phục vụ chuyên ngành xây dựng.

 - Kinh doanh và làm đại lý vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng.

 - Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà, hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ.

 - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, dân dụng, công nghiệp nhóm B và C.

 - Tư vấn đầu tư cho các chủ đầu tư về các lĩnh vực : Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, đầu tư phát triển nhà, thiết kế, giám sát,quản lý quá trình thi công xây lắp, chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình và soạn thảo hồ sơ đấu thầu.

 - Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 3. Vốn sản xuất kinh doanh của công ty :

 Tính đến ngày 31/12/2001 là : 6.828.680.462 đồng.

 + Trong đó :

 - Vốn kinh doanh : 5.952.517.762 đồng

 - Quĩ đầu tư phát triển : 660.000.000 đồng

 - Quĩ dự phòng tài chính : 144.108.500 đồng

 - Quĩ dự phòng mất việc làm : 72.054.200 đồng.

Điều 2: Công ty đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống là đơn vị kinh tế cơ sở, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của nhà nước.

 - Công ty Đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ trên khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục với các cơ quan quản lý của Trung ương và Thành phố theo qui định hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Công ty Đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2002/QĐ-UB đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty VLXD Cầu Đuống do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100