Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70-TTg-CN năm 1964 về việc giao quyền cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật đối với những sản phẩm và vật tư chủ yếu do Nhà nước quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 70-TTg-CN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 20/07/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-TTG-CN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO QUYỀN CHO ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC VÀ ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC  XÉT DUYỆT VÀ BAN HÀNH NHỮNG ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM VÀ VẬT TƯ CHỦ YẾU DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 20-TTg ngày 20 tháng 3 năm 1963 về việc xây dựng và ban hành các định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 09 tháng 10 năm 1961 về tổ chức và nhiệm vụ của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 209-CP ngày 12 tháng 12 năm 1962 về tổ chức và nhiệm vụ của Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao quyền xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật đối với những sản phẩm và vật tư chủ yếu do Nhà nước quản lý như sau:
- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật trong sản xuất.
- Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật trong xây dựng cơ bản.
Điều 2. Các ông Bộ trưởng các Bộ, các ông Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70-TTg-CN năm 1964 về việc giao quyền cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước xét duyệt và ban hành những định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật đối với những sản phẩm và vật tư chủ yếu do Nhà nước quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197