Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 69/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất các sản phẩm cơ khí giao thông, vận tải và cung cấp các dịch vụ về giao thông, vận tải chất lượng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 có tính đến năm 2020.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) là doanh nghiệp nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn trực thuộc Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty con là các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty liên doanh mà Công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm:

a) Công ty con mà Công ty mẹ giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty Xe khách Sài Gòn,

- Bến xe Miền Đông,

- Bến xe Miền Tây,

- Bến xe Chợ Lớn,

- Công ty Bến bãi vận tải hàng hoá thành phố,

- Cảng sông thành phố Hồ Chí Minh,

- Công ty Đóng tàu An Phú.

b) Công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ:

- Cảng Bến Nghé,

- Công ty Vận tải biển Sài Gòn,

- Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn,

- Công ty Vận tải sông Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ.

3. Các Công ty mà Công ty mẹ có vốn đầu tư:

- Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu,

- Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh,

- Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây,

- Công ty cổ phần Ô tô vận tải số 1,

- Công ty cổ phần Ô tô vận tải số 2,

- Công ty cổ phần Ô tô vận tải số 5,

- Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải sông 2.

4. Các Công ty liên doanh:

­- Công ty liên doanh Ô tô Mercedes - Benz Việt Nam,

- Công ty liên doanh Ô tô Usuzu Việt Nam,

- Công ty liên doanh Dịch vụ ô tô Sài Gòn - Toyota Tsusho,

- Công ty liên doanh APM - SGS Ltd,

- Công ty liên doanh Korex- Sài Gòn Ltd,

- Công ty liên doanh Sài Gòn - Star.

5. Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thực hiện hạch toán kinh doanh và điều hoà phần vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp thành viên, Công ty con của Tổng công ty theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; quyết định chuyển các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nói tại điểm a và b khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành các Công ty con của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-  Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN,
- Lưu: ĐMDN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.980

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171