Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và chuyển giao Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum vào làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 63/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 15/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KON TUM VÀO LÀM THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 77/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum là doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Công văn số 882/CV-HĐQT, ngày 22 tháng 7 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vào làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam .

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tổ chức tiếp nhận Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kom Tum theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ KHĐT,
- Bộ TC,
- Ngân hàng NN,
- Cục quản lý tài chính DN,
- UBND tỉnh KomTum,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy Côn


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và chuyển giao Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum vào làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211