Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2004/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống kèm theo Quyết định 143/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 62/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2004/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRUYỀN THỐNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 143/2003/QĐ-BTC NGÀY 9/9/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-BTC ngày 9/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1/ Điều 7- Tổ chức phát hành được sửa đổi, bổ sung như sau:

a/ Công ty xổ số kiến thiết tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống song song với các loại hình xổ số khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và duy trì sự phát triển của các loại hình xổ số kiến thiết

b/ Xổ số kiến thiết truyền thống được phát hành thông qua hệ thống đại lý xổ số và cộng tác viên là các tổ chức cơ quan đoàn thể có liên quan đến chương trình mục tiêu. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức mạng lưới đại lý để phát triển rộng khắp trong phạm vi thị trường quy định, tham gia tích cực đấu tranh chống số đề. Việc giao vé của Công ty xổ số kiến thiết cho đại lý và tổ chức tiêu thụ được thực hiện theo Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết và các quy định có liên quan khác.

c/ Phát hành vé xổ số kiến thiết phải đảm bảo đủ số lượng vé như thông báo trong từng đợt phát hành và phải được kế hoạch hoá chặt chẽ trên cơ sở điều tra nhu cầu để tránh lãng phí; đồng thời công bố rộng rãi cho nhân dân biết để theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động xổ số.

d/ Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực được tổ chức Văn phòng đại diện phát hành vé ở ngoài tỉnh. Văn phòng đại diện phát hành vé ở ngoài tỉnh là đơn vị trực thuộc Công ty, có chức năng điều hoà phân phối vé xổ số kiến thiết, thu hồi vé bán không hết, trả thưởng cho khách hàng, đôn đốc thu hồi công nợ của đại lý.Văn phòng đại diện phát hành vé ở ngoài tỉnh không được phép tổ chức hoạt động kinh doanh.

2/ Điều 8 - Thị trường tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống được sửa đổi như sau:

Thị trường tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống là thị trường chung các tỉnh, thành phố trong khu vực theo quy định sau:

a/ Khu vực miền Bắc: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra

b/ Khu vực miền Trung: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Bình đến Ninh Thuận, Đắc Nông.

c/ Khu vực miền Nam: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào

3/ Điều 11- Thu hồi vé bán không hết (vé ế) được sửa đổi, bổ sung như sau:

a/ Khi thu hồi và kiểm đếm vé bán không hết bao gồm cả vé do đại lý được phép trả lại và vé Công ty XSKT chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành phải có sự chứng kiến của Hội đồng giám sát XSKT.

b/ Việc thu hồi vé bán không hết phải hoàn thành xong trước 30 phút so với thời gian bắt đầu quay số mở thưởng.

c/ Trước khi thu nộp vé bán không hết đại lý phải tự cắt góc theo quy định và nộp số vé đã cắt góc cùng với bảng kê cho cán bộ nghiệp vụ của Công ty XSKT để tiến hành kiểm tra thu hồi vé. Nếu vé thu nộp đã đáp ứng được yêu cầu vô hiệu hoá thì tiến hành kiểm đếm xác nhận số vé đã thu hồi. Trường hợp đại lý nộp vé chậm so với thời gian quy định, Công ty XSKT từ chối không nhận vé bán không hết của đại lý đó.

Việc thu hồi cắt góc đối với số vé chưa đưa hết ra lưu thông đang quản lý tại Công ty XSKT (nếu có) cũng phải thực hiện theo quy định trên. Công ty XSKT bố trí cán bộ tiến hành công việc này.

d/ Đối với việc thu hồi vé bán không hết (vé ế) tiêu thụ tỉnh ngoài xa trụ sở chính của công ty:

- Trước khi thu nộp vé ế đại lý phải tự tay cắt góc (vô hiệu hoá tờ vé) theo quy định và nộp số vé đã cắt góc cùng bảng kê cho cán bộ nghiệp vụ của công ty XSKT (hoặc công ty bạn được uỷ quyền). Nếu vé thu nộp đã đáp ứng được yêu cầu vô hiệu hoá thì tiến hành kiểm đếm bước 1 (sơ bộ) số lượng các bó vé, số vé đã thu hồi và tiến hành niêm phong xong trước 30 phút so với thời gian bắt đầu quay số mở thưởng để giao cho bộ phận thu nhận chuyển về trụ sở chính của công ty kiểm đếm bước 2 (chính thức).

- Trong quá trình thu hồi, kiểm đếm, giao nhận, vận chuyển vé ế về công ty phải có sự giám sát của đại diện thành viên hội đồng giám sát XSKT tham gia.

- Công ty XSKT phải xây dựng quy trình, các bước công việc và trách nhiệm cụ thể phải thực hiện của từng bộ phận tham gia thu hồi vé ế

đ/ Công ty XSKT phải đăng ký điểm tổ chức thanh huỷ vé bán không hết với Sở Tài chính.

4/ Điều 16- Hoa hồng đại lý được sửa đổi như sau:

Hoa hồng đại lý do Công ty xổ số kiến thiết quy định nhưng tối đa không quá 13% doanh thu bán vé.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2004/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống kèm theo Quyết định 143/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106