Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 612/2003/QĐ-BTM về việc chuyển các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Máy và Phụ tùng về trực thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 612/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 23/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 612/2003/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 23 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG VỀ TRỰC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002 - 2005 và Văn bản số 370/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ chỉ đạo việc chuyển các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Máy và phụ tùng về trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển 10 đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và phụ tùng về trực thuộc Bộ Thương mại để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Công ty Thiết bị phụ tùng Hà Nội.

2. Công ty Thiết bị phụ tùng Hải Phòng.

3. Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng.

4. Công ty Thiết bị phụ tùng thành phố Hồ Chí Minh.

5. Công ty Xuất nhập khẩu máy Hà Nội.

6. Công ty Xuất nhập khẩu máy thành phố Hồ Chí Minh.

7. Công ty Phụ tùng.

8. Công ty Thiết bị Hà Nội.

9. Công ty Vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội.

10. Xí nghiệp In bao bì Machinco.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và phụ tùng có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng: nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài sản, cơ sở vật chất, tiền vốn, lao động... và các hồ sơ tài liệu có liên quan của 10 đơn vị tại Điều 1 về Bộ quản lý.

Thời điểm bàn giao theo số liệu kiểm kê thực tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2002. Hoàn thành việc bàn giao trước ngày 15 tháng 6 năm 2003 và báo cáo về Bộ.

Điều 3. Giao Giám đốc 10 đơn vị tại Điều 1 tiếp nhận và có trách nhiệm ổn định tổ chức và kinh doanh có hiệu quả; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Bộ phê duyệt; thực hiện việc đăng ký kinh doanh và khắc lại dấu theo luật định.

Điều 4. Giao các Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, kế hoạch thống kê hướng dẫn Tổng công ty Máy và phụ tùng thực hiện việc chuyển giao các đơn vị tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Kế hoạch và thống kê và Thủ trưởng các Vụ, ban có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và phụ tùng và Giám đốc các đơn vị quy định tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  
Trương Đình Tuyển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 612/2003/QĐ-BTM về việc chuyển các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Máy và Phụ tùng về trực thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122