Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59-CT năm 1985 về việc giao nhiệm vụ cung ứng nguyên liệu cao su cho Tổng cục Cao su do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 59-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 08/02/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 59-CT NGÀY 8 THÁNG 02 NĂM 1985 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU CAO SU CHO TỔNG CỤC CAO SU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Tổng cục Cao su tại Công văn số 2077-KH/TCCS ngày 29 tháng 11 năm 1984,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho Tổng cục Cao su làm nhiệm vụ cung ứng nguyên liệu cao su (mủ cao su khô) cho nền kinh tế quốc dân theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Nhà nước kể từ năm kế hoạch 1985.

Điều 2.- Tổng cục Cao su có nhiệm vụ:

1. Lập dự án kế hoạch phân phối nguyên liệu cao su cho nền kinh tế quốc dân, bao gồm cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, báo cáo dự án kế hoạch cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp vào dự án kế hoạch Nhà nước hàng năm.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ việc cung ứng nguyên liệu cao su theo kế hoạch hàng năm và các quyết định bổ xung của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đủ số lượng và đúng chất lượng.

3. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu cung ứng nguyên liệu cao su về Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ban Điều hoà kế hoạch và vật tư của Chính phủ.

4. Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, định mức sử dụng nguyên liệu cao su một cách tiết kiệm và kiểm tra việc thực hiện phẩm chất nguyên liệu cao su theo đúng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) được Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng và đo lường Nhà nước xác định và đúng định mức quy đổi giữa các loại mủ khô, mủ latếch, mủ trộn đất...

Loại nguyên liệu cao su không đủ tiêu chuẩn phải được Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng và đo lường Nhà nước xác định dùng cho loại sản phẩm nào và chỉ được tiêu thụ khi có lệnh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Loại không đủ tiêu chuẩn không được tính vào kế hoạch sản lượng cung ứng.

Điều 3.- Tổng cục Cao su có trách nhiệm bảo đảm:

- Việc cung ứng nguyên liệu cao su cho nền kinh tế quốc dân không được phụ thuộc vào mùa vụ lấy mủ cao su mà phải bảo đảm cung ứng đều cho các cơ sở để giữ vững sản xuất liên tục trong các quý.

- Phải cung ứng nguyên liệu cao su đến tận cơ sở sản xuất kịp thời, đồng bộ theo đúng hợp đồng kinh tế được ký giữa Tổng cục Cao su và các cơ sở có chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao.

- Để không tăng thêm biên chế, Tổng cục Cao su cần bàn với Bộ Vật tư để tận dụng các tổ chức cung ứng vật tư sẵn có làm đại lý trên từng vùng lãnh thổ.

Điều 4.- Cao su là nguyên liệu do Nhà nước thống nhất quản lý. Nghiêm cấm việc buôn bán nguyên liệu cao su (bao gồm các loại) trên thị trường với bất cứ hình thức nào.

Các Bộ, các ngành, các địa phương, tư nhân hiện còn quản lý cây cao su và chế biến mủ cao su phải thực hiện nghiêm chỉnh việc giao nộp và bán cho Tổng cục Cao su theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước để cung ứng cho nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch. Sản lượng nguyên liệu cao su vượt kế hoạch của các địa phương được Nhà nước mua lại theo giá khuyến khích do Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy định. Tổng cục cao su có nhiệm vụ thu mua đưa vào kế hoạch phân phối, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành, bãi bỏ các điều trái với Quyết định này đã ban hành trước đây về quản lý và cung ứng nguyên liệu cao su.

Điều 6.- Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Vật tư, Tài chính, Lao động, Nội vụ, Ngoại thương, Giao thông vận tải , Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm, Tổng cục trưởng các Tổng cục Cao su, Tiêu chuẩn chất lượng và đo lường Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Thanh Hoá, Bình Trị Thiên, Đồng Nai, Đắc Lắc và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59-CT năm 1985 về việc giao nhiệm vụ cung ứng nguyên liệu cao su cho Tổng cục Cao su do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142