Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2006 về việc chuyển đổi sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 58/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN ĐỔI SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2006. 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14.9.2001 của Chính phủ về chuyển DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BKH ngày 28.01.2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi DNNN thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại công văn số 340/KH-ĐMDN ngày 11.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển đổi sắp xếp Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thời gian thực hiện xong trong năm 2006.

Ðiều 2. Giao Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh theo chức năng, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh tiến hành tổ chức, thực hiện chuyển đổi theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Bắc Ninh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh; UBND thành phố Bắc Ninh và Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2006 về việc chuyển đổi sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60