Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 58/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 28/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY NHỰA TÂN THUẬN VÀO CÔNG TY NHỰA TÂN PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng công ty Nhựa Việt Nam (Công văn số 569/CV-NVN-VP ngày 22 tháng 11 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú thuộc Tổng công ty Nhựa Việt Nam.

Việc sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng, thực hiện theo Thông tư số 130/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Bộ Tài chính. Số liệu bàn giao tính tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Công ty Nhựa Tân Phú là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo phân cấp của Tổng công ty Nhựa Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại: 323 Luỹ Bán Bích, phường 19, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất các loại bao bì nhựa, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng và phục vụ các ngành kinh tế-kỹ thuật;

- Kinh doanh nguyên liệu nhựa, các loại vật tư, thiết bị, khuôn mẫu phục vụ cho ngành nhựa;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Tổng công ty Nhựa Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú và đăng ký ngành nghề kinh doanh theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Giám đốc Công ty Nhựa Tân Thuận và Giám đốc Công ty Nhựa Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 

Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2001/QĐ-BCN ngày 28/11/2001 về việc sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.064

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!