Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 55/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 19/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1316/CP-ĐMDN ngày 13/09/2004 về việc tổ chức lại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại các tỉnh mới được chia tách;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình số 248/TCCB-HĐQT ngày 27/09/2004 về việc đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông xem xét, quyết định thành lập các đơn vị thành viên mới tại các tỉnh mới được chia tách;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện báo - Điện thoại thuộc Bưu điện tỉnh Lai Châu cũ.

Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu có con dấu theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng, trụ sở chính đặt tại đường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu được phép hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ trong trên địa bàn hai  tỉnh Điện Biên và Lai Châu, gồm:

1. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận chuyển, bảo dưỡng, khai thác mạng viễn thông;

2. Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, tin học;

3. Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu gồm có:

1. Bộ máy quản lý:

- Giám đốc và Phó Giám đốc;

- Bộ máy giúp việc;

2. Các đơn vị kinh tế trực thuộc Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu hạch toán phụ thuộc, con dấu riêng theo mẫu dấu doanh nghiệp nhà nước và theo tên gọi để giao dịch, có tài khoản tại ngân hàng, gồm:

2.1. Trung tâm Bảo dưỡng và ứng cứu thông tin.

Trụ sở chính: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2.2. Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Trụ sở chính: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2.3. Trung tâm Tin học.

Trụ sở chính: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2.4. Đài Viễn thông Điện Biên.

Trụ sở chính: Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2.5. Đài Viễn thông Tuần Giáo.

Trụ sở chính: thị trấn Tuần giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

2.6. Đài Viễn thông Mường Lay.

Trụ sở chính: thị trấn Mường Lay, huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

2.7. Đài Viễn thông Lai Châu.

Trụ sở chính: phường Na Lay, thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên.

2.8. Đài Viễn thông Tam Đường.

Trụ sở chính: phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

3. Tổ chức và hoạt động của Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam ban hành.

Điều 4. Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu có nhiệm vụ làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69