Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 20/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2000 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN NHÀ MÁY CAO SU NGHỆ AN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ LÀM ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG, TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 972/CV-UB ngày 10 tháng 5 năm 2000 và của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam tại Công văn số 161/CV-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2000;
Thực hiện uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 61/CP-ĐMDN ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cao su Sao Vàng, Giám đốc Nhà máy Cao su Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 3,
-Văn phòng CP,
-Ban TCCB-CP,
-Bộ KH&ĐT,
-Bộ Tài chính,
-Bộ Công an,
-Ngân hàng Nhà nước,
-UBND tỉnh Nghệ An,
-Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2000/QĐ-BCN ngày 20/09/2000 về việc tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!