Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 12/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KHOÁNG SẢN 304 VÀO CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN III

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 420/CV-TCLĐ ngày 13 tháng 7 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 vào Công ty Phát triển Khoáng sản III.

Công ty Phát triển Khoáng sản III là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty :

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

- Xây lắp công trình công nghiệp mỏ, luyện kim, công trình dân dụng;

- Kinh doanh thương mại vật tư, thiết bị, nguyên liệu phục vụ ngành khoáng sản và các dịch vụ khác.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Khoáng sản 304 cho Giám đốc Công ty Phát triển Khoáng sản III theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ, Cục trưởng Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Khoáng sản 304, Giám đốc Công ty Phát triển Khoáng sản III chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban ĐMQLDNTƯ,
- Bộ KH và ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND tỉnh Lao Cai
- UBND tỉnh Hà Tây,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/1999/QĐ-BCN ngày 12/08/1999 về việc sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 vào Công ty Phát triển Khoáng sản III do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128