Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5152/2001/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Dịch vụ du lịch Tân Bình từ hạch toán độc lập thành Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5152/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 17/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5152/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH TÂN BÌNH TỪ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THÀNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH TÂN BÌNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 110/ĐMDN ngày 20/6/2000 của Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố về chuyển Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình từ thành viên hạch toán độc lập thành Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn ;

Xét Tờ trình số 453/KHĐT-ĐKKD ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình từ Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập (thành lập theo quyết định số 09/QĐ-UB ngày 05/01/1993 của ủy ban nhân dân thành phố) thành Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn.

Điều 2.- Trụ sở của Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình đặt tại số 1/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình.

Điều 3.- Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình : Dịch vụ du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vũ trường, phương tiện giao thông, salon ôtô và một số dịch vụ du lịch khác (tham quan, xin cấp visa). Cung ứng hàng xuất khẩu và nội thương. Kinh doanh lữ hành nội địa. Vận chuyển khách du lịch. Dịch vụ karaoke, cho thuê nhà ở và Văn phòng làm việc. Kinh doanh và làm đại lý xăng dầu. Mua bán rượu, thuốc lá nội, bida và nước giải khát trong nhà hàng, khách sạn và vũ trường trực thuộc Công ty.

Điều 4.- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Du lịch Sàigòn có trách nhiệm:

4.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình.

4.2- Thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ trong các Hợp đồng các loại đang dở dang và trong các hoạt động khác của Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình.

4.3- Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình.

4.4- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 09/QĐ-UB ngày 05/01/1993 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Du lịch Sàigòn, Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- Các Ban Đảng : TC, VP/TU
- Cục Thuế, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5152/2001/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Dịch vụ du lịch Tân Bình từ hạch toán độc lập thành Công ty Dịch vụ Du lịch Tân Bình hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159