Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX (Tổng công ty Thương mại Sài Gòn) thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 738/UB-CNN ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh :

1. Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là 45.000.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 25% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 50% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty : 25% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 100.124.460.152 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 38.451.110.078 đồng.

3. Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty là 127.854 cổ phần, trị giá 3.835.620.000 đồng. Trong đó, cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty là 2.660 cổ phần, trị giá 186.200.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX (Tổng công ty Thương mại Sài Gòn) thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX.

- Tên giao dịch quốc tế: Savimex corporation.

- Tên viết tắt: savimex.

- Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu gỗ chế biến, sản phẩm gỗ.

- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị chế biến gỗ và sản phẩm gỗ.

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp và nông lâm ngư nghiệp.

- Cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà ở.

- Được phép kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận :

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2001/QĐ-TTg ngày 10/04/2001 về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.244

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!