Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3.1 (CÔNG TY CON NHÀ NƯỚC) TRỰC THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI & XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ ĐỘI THI CÔNG CƠ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp điện 3 và Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc tổ chức lại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty mẹ Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 (Tờ trình số 137 TT/XLĐ3-TCLĐTT ngày 16 tháng 01 năm 2003);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.

1. Thành lập Công ty Xây lắp điện 3.1 (Công ty con nhà nước) trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3 (Công ty mẹ nhà nước) trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Thi công cơ giới & Xây dựng điện và Đội Thi công cơ giới.

2. Công ty Xây lắp điện 3.1 có tên giao dịch quốc tế: Power Construction Company 3.1, viết tắt là: PCC3.1

3. Trụ sở chính đặt tại : số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4. Công ty Xây lắp điện 3.1 là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Tổng giám đốc công ty mẹ phê duyệt phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật .

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500 kV và các công trình nguồn điện;

- Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng;

- Sản xuất thiết bị, phụ kiện điện;

- Khai thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

- Kinh doanh vận tải hàng hoá;

- Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;

- Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập:

11.117.745.115,00 đồng

(Mười một tỷ, một trăm mười bảy triệu, bảy trăm bốn lăm ngàn, một trăm mười lăm đồng chẵn)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3.1, Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới & Xây dựng điện và Đội trưởng Đội Thi công cơ giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2003/QĐ-BCN ngày 08/04/2003 về việc thành lập Công ty Xây lắp điện 3.1 (Công ty con nhà nước) trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3 trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Thi công cơ giới & Xây dựng điện và Đội Thi công cơ giới do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.084

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!