Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4783/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4783/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY XỬ LÝ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ VÀO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ (DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 128/ĐMDN ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 194/GT-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Sở Giao thông Công chánh thành phố ;
Xét tờ trình số 475/KHĐT-ĐKKD ngày 08 tháng 11 năm 2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sáp nhập Công ty Xử lý Chất thải thành phố (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích - thành lập theo Quyết định số 3543/QĐ-UB- KT-CN ngày 11 tháng 7 năm 1997 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Môi trường đô thị thành phố.

Điều 2.- Trụ sở của Công ty Môi trường đô thị thành phố đặt tại số 42-44 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Môi trường đô thị thành phố sau khi sáp nhập bao gồm ngành nghề đã đăng ký của Công ty và bổ sung thêm chức năng.

Hoạt động công ích : Xử lý rác, chế biến phân rác vệ sinh môi trường. Nhặt, bảo quản và xử lý xác vô thừa nhận.

Kinh doanh : Sản xuất phân hữu cơ. Thi công xây lắp công trình bãi xử lý rác. Hỏa táng xác, đào lấp huyệt mả, rút hầm cầu, nhà vệ sinh công cộng.

Điều 4.- Vốn của Công ty Môi trường đô thị thành phố sau khi sáp nhập là 243.324.804.891 đồng (theo văn bản xác nhận vốn số 476/TCDN-CN ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

Điều 5.- Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thành phố có trách nhiệm :

5.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xử lý chất thải thành phố ;

5.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty ;

5.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành ;

5.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Xử lý chất thải thành phố tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 3543/QĐ-UB-KT-CN ngày 11 tháng 7 năm 1997 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Xử lý chất thải thành phố.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Giao thông Công chánh, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, Giám đốc các doanh nghiệp tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 7
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- UBND.TP : CT, các PCT
- VP. Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy
- Cục Thuế, Công an thành phố
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN, ĐT, TM
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4783/2002/QĐ-UB ngày 19/11/2002 sáp nhập Công ty Xử lý chất thải Thành phố vào Công ty Môi trường đô thị Thành phố (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở Giao thông Công chánh Thành phố) do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!