Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Số hiệu: 46/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 06/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2002/QĐ-UB NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VỆ SINH, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM THÀNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về viêc phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tại văn bản số 745/UBND-TCKH ngày 17 tháng 12 năm 2008; của Sở Tài chính tại văn bản số 125/TTr-STC ngày 13 tháng 10 năm 2009 và kết quả nội dung cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 17/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, cụ thể như sau:

“Kinh phí thực hiện điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện theo hợp đồng kinh tế được ký kết hằng năm giữa Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận về cung ứng dịch vụ vệ sinh đường phố, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng: thoả thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện; về giá cả ký kết hợp đồng không vượt quá Bảng giá được ban hành tại Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp khi Nhà nước có thay đổi, điều chỉnh các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thì hai bên thoả thuận bổ sung hợp đồng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chính sách, chế độ quy định”.

Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 123/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85