Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2002/QĐ-UB sáp nhập công ty đầu tư - tư vấn và xây dựng vào công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 45/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 29/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ - TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VÀO CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ tờ trình số 233/TT-TCT ngày 15/3/2002 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Sát nhập Công Ty Đầu tư - Tư vấn và xây dựng, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội được thành lập theo quyết định số 34/2000/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND Thành phố Hà Nội vào Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát nhà Hà Nội.

Điều 2 : 1) Việc sát nhập được tiến hành theo nguyên tắc sát nhập nguyên trạng bao gồm toàn bộ tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, lao động và những vấn đề phát sinh khác (nếu có).

2) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội thực hiện việc sát nhập đơn vị có trên trên ở Điều I, dưới sự giám sát của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư - Tư vấn và xây dựng, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2002/QĐ-UB sáp nhập công ty đầu tư - tư vấn và xây dựng vào công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121