Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2003/QĐ-UB về việc bố trí lệch giờ làm việc, học tập trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 43/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỆNH GIỜ LÀM VIỆC, HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về Các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 13/02/2003 của HĐND Thành phố Hà Nội về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Sau khi tham khảo ý kiến các bộ, ngành, đơn vị Trung ương trên địa bàn;
Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Qui định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc (muộn nhất) giờ làm việc, học tập của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố như sau :

Cơ quan, đơn vị

Bắt đầu

Kết thúc

Ghi chú

1. Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Trung ương

7h30

16h30

 

2. Cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp địa phương

8h00

17h00

 

3. Trường mầm non, tiểu học

7h45

16h45

Đón HS trước ít nhất 20 phút

4. Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

7h30

17h15

 

5. Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề

6h45

17h30

 

 

Các đơn vị khác giữ nguyên thời điểm bắt đầu và kết thúc giờ làm việc đang áp dụng.

Điều 2 : Các cơ quan, đơn vị, trường học niêm yết công khai làm việc, học tập của cơ quan, đơn vị mình để mọi người tiện liên hệ công tác.

Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức sản xuất lệch giờ với các cơ quan, đơn vị, trường học ghi tại Điều 1 hoặc làm ca 3.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Sở Văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân chủ trương bố trí lệch giờ làm việc, học tập của UBND Thành phố.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2003 (thứ Năm).

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn Thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2003/QĐ-UB về việc bố trí lệch giờ làm việc, học tập trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141