Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 43/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 12/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 2 Ề TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 16 /TT-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp điện 2 về làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

-Trụ sở chính đặt tại : Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp:

-Sản xuất các loại cột điện bê tông ly tâm thông thường và cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước phục vụ cho các công trình đường dây tải điện từ 110 kV trở xuống;

-Sản xuất các cọc cừ, ống bê tông ly tâm ứng lực trước và các sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ cho xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; các công trình cơ sở hạ tầng;

-Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35 kV; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng, sản xuất kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phục vụ cho xây lắp các công trình;

-Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá.

Điều 3. Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Xí nghiệp do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 2, Giám đốc Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:                            

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND tỉnh An Giang,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2000/QĐ-BCN ngày 12/07/2000 chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp điện 2 về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!