Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 42/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ý kiến của các Bộ : Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính và Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, tổ chức hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trên cơ sở tổ chức lại Điện lực Ninh Bình - đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực Khu vực I.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình,

- Tên viết tắt tiếng Việt : CTĐNB,

- Tên giao dịch Quốc tế : NINH BINH POWER COMPANY Ltd,

- Tên viết tắt tiếng Anh : NBPCo Ltd,

- Trụ sở chính : Km số 2 quốc lộ 1A; phường Đông Thành, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình,

Điều 2. Công ty có các nhiệm vụ chính sau đây :

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Kinh doanh trong các ngành, nghề chính sau :

- Sản xuất kinh doanh điện năng.

- Xây dựng, cải tạo lưới điện phân phối cấp điện áp <100 kV.

- Sửa chữa, đại tu thiết bị điện cấp điện áp <100 kV.

- Tư vấn xây dựng lưới điện phân phối cấp điện áp <100Kv : Lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu công trình điện : đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp <100 kV; tư vấn giám sát thi công công trình điện : đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp <100 kV,

- Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị phân phối cấp điện áp <100Kv.

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị phân phối cấp điện áp <100Kv.

- Kinh doanh viễn thông điện lực theo chủ trương của Tổng công ty Điện lực Việt Nam cho phép dưới dạng các hợp đồng cho thuê các thiết bị, tài sản của mạng viễn thông Tổng công ty.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác theo giấy phép hành nghề kinh doanh.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có :

- Chủ tịch Công ty;

- Giám đốc Công ty;

- Các Phòng ban và đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Công ty như trong phương án.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc giao vốn cho Công ty căn cứ vào định hướng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Tổng công ty và tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả, có lãi và phát triển; bổ nhiệm Chủ tịch Công ty; ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Chủ tịch Công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam; bổ nhiệm Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Khu vực I, Giám đốc Điện lực Ninh Bình và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Công nghiệp, Nội vụ,
- Ban KTTW,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : CN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2003/QĐ-TTg ngày 28/03/2003 về việc chuyển Điện lực Ninh Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.983

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!