Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 410/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 410/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP CAO SU Y TẾ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (công văn số 3251/TTr-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2002),
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Xí nghiệp Cao su y tế trực thuộc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Bộ Y tế như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 20% vốn điều lệ;

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Cao su y tế tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là 23.911.465.584 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 19.981.694.554 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 24.465 cổ phần; phần giá trị được Nhà nước ưu đãi 733.950.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Cao su y tế thuộc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Bộ Y tế thành Công ty cổ phần MERUFA :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần MERUFA.

- Tên giao dịch quốc tế : MERUFA JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : MERUFA.

- Trụ sở chính : Số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần MERUFA được kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần MERUFA :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Xí nghiệp Cao su y tế có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Xí nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần MERUFA.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2002. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Cao su y tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MERUFA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 410/2002/QĐ-TTg ngày 27/05/2002 chuyển Xí nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.977

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!