Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4038/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 29/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4038/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN VỀ CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 4155/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển phần vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị của thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tại tờ trình số 202/ĐMDN ngày 01/7/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển phần vốn Nhà nước, người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước, theo dõi và xử lý các vấn đề tồn đọng về tài chính và lao động khi cổ phần hóa của các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố (theo danh mục đính kèm, bảng A).

Điều 2.- Giao Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố phối hợp cùng Sở-ngành, ủy ban nhân dân quận-huyện có liên quan rà soát và lập thủ tục chuyển giao phần vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần (danh mục Bảng A) về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị.

- Giao Ban Tổ chức Chính quyền thành phố phối hợp cùng Sở-ngành, ủy ban nhân dân quận-huyện và các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị tiến hành lập thủ tục điều chỉnh nhân sự là người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước tại các Công ty Cổ phần về các Tổng Công ty và Công ty có Hội đồng Quản trị theo phân cấp quản lý cán bộ của thành phố. Trường hợp nhân sự không chuyển theo phần vốn Nhà nước, các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố để kịp thời lập thủ tục cử người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước theo quy định.

Điều 3.- Giao Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tiếp tục chuyển phần vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước của thành phố cổ phần hóa từ sau ngày 31/8/2002 và trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của ủy ban nhân dân thành phố trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty của thành phố, Công ty Liksin, Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- Liên Đoàn Lao động TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4038/2003/QĐ-UB ngày 29/09/2003 về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3