Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2001/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại Thị xã đặc khu Xay Xổm Bun- CHDCND Lào do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 13/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TẠI THỊ XÃ ĐẶC KHU XAY XỔM BUN- CHDCND LÀO”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Thông báo số 1505BKH/CK ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nhiệm vụ hợp tác với Lào và CPC;
Căn cứ Công văn số 1816 BKH/CK ngày 30 tháng 3 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn viện trợ giúp Lào năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;
Căn cứ quyết định số 2861/QĐ-UB ngày 17 tháng 5 năm 2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự án, '' Lập dự án khả thi xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ thị xã Xay Xổm Bun,'' (CHDCND Lào);
Căn cứ Công văn số 415/CV-TCT ngày 31/5/2001 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc cho phép Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch Thị xã Xay Xổm Bun-CHDCND Lào;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cho phép Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội, thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội được thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch Thị xã Xay Xổm Bun-CHDCND Lào.

 - Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

 - Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội sử dụng pháp nhân của Công ty để quan hệ giao dịch thực hiện dự án.

 - Cho phép công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội được mở thêm tài khoản tại kho bạc Nhà nước để triển khai thực hiện dự án, việc thanh quyết toán tài chính của dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều II: Giao cho Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án, lựa chọn cán bộ, viên chức đảm bảo có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ quản lý, thực hiện dự án.

 - Ban quản lý dự án gồm có Trưởng ban và các Phó trưởng ban.

 - Ban quản lý dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ, Thông tư số 15/200/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều III: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Nghành có liên quan, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2001/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại Thị xã đặc khu Xay Xổm Bun- CHDCND Lào do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172