Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 380-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 12/11/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 380-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 380-CT NGÀY 12-11-1984 VỀ QUYỀN QUẢN LÝ NGÀNH CỦA BỘ VẬT TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY VẬT TƯ CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết số 50-HĐBT ngày 17-5-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vật tư tại Tờ trình số 1835-VT/VP ngày 18-9-1984,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao Bộ Vật tư là cơ quan quản lý ngành đối với Công ty Vật tư cấp huyện.

Điều 2.- Bộ Vật tư và Bộ Nông nghiệp ra thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định này đối với các địa phương trong cả nước.

Điều 3.- Bộ Vật tư có nhiệm vụ:

- Cùng các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thực hiện quy hoạch và phân cấp quản lý vật tư đối với cấp huyện.

- Hướng dẫn các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thành lập các Công ty vật tư huyện, xây dựng quy chế về tổ chức hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ quản lý cung ứng vật tư của các Công ty vật tư huyện.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ về lĩnh vực vật tư cho Công ty vật tư huyện.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Vật tư, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 380-CT ngày 12/11/1984 về việc quản lý ngành của Bộ Vật tư đối với Công ty vật tư cấp huyện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.174.225.82