Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 21/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc thành lập Công ty Cơ điện luyện kim (Tờ trình số 654 /T-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 508/CP-ĐMDN ngày 11 tháng 6 năm 2001 về việc thành lập Công ty Cơ điện luyện kim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Cơ điện luyện kim thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam trên cơ sở tách ba đơn vị của Công ty Gang Thép Thái Nguyên : Xí nghiệp Cơ điện, Xí nghiệp Xây dựng và Mỏ đá Núi Voi thành các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cơ điện luyện kim.

Công ty Cơ điện luyện kim là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

Trụ sở của Công ty đặt tại Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tên giao dịch quốc tế : Metallurgical Electromechanical Company,

viết tắt là M.E.Co. .

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:

- Chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị luyện kim; các lò luyện, lò nung, các thiết bị truyền dẫn, các thiết bị chuyên dùng cho ngành luyện kim. Đại tu và sửa chữa các loại máy biến thế có công suất đến 20.000 KVA và động cơ điện có công suất đến 2000 KW. Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 KV trở xuống. Kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị điện từ 35 KV trở xuống;

- Sản xuất, chế tạo, lắp đặt các kết cấu kim loại, gia công kim loại đen, kim loại màu và hợp kim. Xây dựng và sửa chữa các công trình công nghiệp (nhà xưởng, vật liệu kiến trúc, các đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nước công nghiệp ) và các công trình dân dụng;

- Khai thác và sản xuất các loại đá cung cấp làm chất trợ dung cho luyện kim và xây dựng. Sản xuất xi măng, tấm lợp xi măng - amiăng và các loại vật liệu xây dựng khác;

- Thi công các công trình giao thông đường bộ, cầu cống vừa và nhỏ;

- Sản xuất kinh doanh và dịch vụ những ngành nghề khác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty:

Tổng số vốn:10,154 tỷ đồng (mười tỷ một trăm năm mươi tư triệu đồng)

Trong đó:

+ Vốn cố định 1,912 tỷ đồng

+ Vốn lưu động 8,242 tỷ đồng

Điều 4. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Cơ điện luyện kim trong việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty Cơ điện luyện kim có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2001. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Giám đốc các Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Cơ điện luyện kim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như Điều 5,
-VP Chính phủ,
-Bộ KH và ĐT,
-Bộ Tài chính,
-Bộ Công an,
-Ngân hàng Nhà nước,
-UBND tỉnh Thái Nguyên,
-TT Nguyễn Xuân Thuý,
-TT Nguyễn Xuân Chuẩn,
-Công báo,
-Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM
(Tại thời điểm thành lập Công ty )

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc :

1. Xí nghiệp Cơ điện.

2. Xí nghiệp Sản xuất tấm lợp .

3. Xí nghiệp Xi măng Núi Voi .

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2001/QĐ-BCN ngày 21/06/2001 về việc thành lập Công ty Cơ điện luyện kim do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!